Pravne osebe zasebnega prava


Kljub precej poenotenim pravilom v Slovenskih računovodskih standardih, je računovodenje pri pravnih osebah zasebnega prava (zavodi, politične stranke...) vendarle specifično ter posledično zahtevno.

Naš računovodski servis ima pri vodenju računovodstva za tovrstne organizacije veliko izkušenj in znanja.

Stopite v stik z nami in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih.